نصف شب برای چه دغدغه ای تضرع کنیم؟

درعرصة فرهنگ، بنده به معناى واقعى كلمه، احسـاس نگرانى مى كنم و حقيقتا دارم. ايـن دغدغـه از آن دغدغه هايى اسـت كه آدمى به خاطر آن،گاهى ممكن اسـت نصف شـب هم از خواب بيدار شود و به درگاه پروردگار ّ تضرع كند. من چنين دغدغه اى دارم...

امام خامنه ای:

در عرصة فرهنگ، بنده به معناى واقعى كلمه، احسـاس نگرانى مى كنم و حقيقتا دارم. ايـن دغدغـه از آن دغدغه هايى اسـت كه آدمى به خاطر آن،گاهى ممكن اسـت نصف شـب هم از خواب بيدار شود و به درگاه پروردگار ّ تضرع كند. من چنين دغدغه اى دارم... من خدا را شـاكرم كه حتى براى يك لحظه هم، اميد خود را در همين عرصة پر دغدغه از دست نداده ام. اگر تلاشى مى كنم، حرفى بر زبان مى آورم ودسـت به اقدامى مى زنم، همه ناشـى از آن اميد است. انشاء الله و به فضل پروردگار، روزبه روز هم به اين تلاش واقدام و حركت خواهم افزود. كما اينكه چون اميدوارم، از اول انقلاب تا امروز هم، در اين روند، روزبه روز تلاش و حركت خود را بيشتر كرده ام. بـا اين همه، آن دغدغه كه شـبيه دغدغه در ميدان جنگ اسـت، وجـوددارد. ميدان جنگ، از دغدغة بسـيارى برخوردار اسـت. 23/9/78

معرفی کتاب: دغدغه فرهنگی شرحی مزجی یکی ازبیانات محوری مقام معظم رهبری درسال 13۷۳ با استفاده از دیگر بیانات مقام معظم له 
جمله ناب کتاب :
دغدغه فرهنگی و اهتمام به مسئله فرهنگ، یک وقت یک حالت حساسیت شخصی است.

مــن به خاطــر اهميتى كه معتقــدم در باب موضــوع فرهنگ و نفوذ فرهنگى و شــخصيت فرهنگى و كارى كه دشمنان و دوستان مى توانند در اين مورد بكنند، وجود دارد  که حقيقتا بــا هيــچ كار ديگر و با هيچ ســازندگى و بناى ديگر، آن را قابل مقايســه نمى دانم از اوايل انقــلاب تاكنون، از مقولة فرهنــگ، دغدغه و نگرانى و دلهرة بســيارى دارم. اين دغدغه و  نگرانى، گاهى درك مى شــد، گاهى درك نمى شد. مواردى كه درك مى شد، گاهى َتجاوب مى شد، گاهى نمى شد.31/2/75

 

واقعا امروز مســائل فرهنگى كشور زمين افتاده است. همه خودشان را فرهنگى مى دانند، همه نســبت به مسائل فرهنگى اظهار شوق و علاقه مى كنند و آن را در بيانات و اظهاراتشان مهم نشــان مى دهند، اما حقيقتا كار فرهنگى در كشور، متناسب با پيشرفت و ريشه دواندن انقلاب در جامعه نيســت. ما امروز خيلى كارهــاى فرهنگى بايد مى كرديم كه نكرديم، خيلى برنامه ها بايد مى ريختيم كه نريختيم و  حقيقتا دستمان از خيلى كارها چه در داخل و چه در خارج كشور خالى است. لذاست كه مسائل فرهنگى  حقيقتا درخور اين است كه به آن، با سعةصدر و اهتمام و دل سوزى عميق و همراه با خبرگى و كارشناسى رسيدگى بشود. 12/10/68

منبع: کتاب دغدغه های فرهنگی

12 تیر 1395
تعداد بازدید:  1073 مرتبه

نظرات کاربران

این مطلب فاقد نظر می باشد.

  • آخرين عناوين

  • پربازديدها

  • آرشيو

بازدید امروز:3070

بازدید دیروز: 4436

بازدید کل: 8206342

حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجمع طلاب و فضلای شهرستان تکاب می باشد.